Hoe werkt FVD in de Eerste Kamer?

Op 20 maart 2019 behaalde Forum voor Democratie de meeste stemmen in de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Deze afgetekende zege bracht FVD als grootste oppositiefractie in de Eerste Kamer. Het is merkbaar dat de Eerste Kamer niet meer van deze tijd is, maar wij richten ons toch op maximale resultaten. De Eerste Kamer is er nu eenmaal, en de volksvertegenwoordigers van FVD laten van zich horen. Onze fractie vormt een gedreven team met een gevarieerde achtergrond uit onder meer bedrijfsleven, universiteiten, krijgsmacht, denksport en zorgsector vullen we elkaar prachtig aan. Van meet af aan gaat de FVD-fractie er vol in met stevige bijdragen over allerlei onderwerpen. Neem het CETA-verdrag, dat nog wacht op behandeling in de Senaat. Nederland dreigt akkoord te gaan met dit handelsverdrag dat onze soevereiniteit ondermijnt. Of denk aan de Green Deal waarmee de EU nog meer macht naar zich toe trekt en Nederland voor miljarden euro’s het schip in dreigt te gaan. Verreweg de meeste partijen maken geen gebruik van de mogelijkheid om het kabinet op deze plannen kritisch te bevragen.

 

Ook aan de Eerste Kamer is te merken dat die niet meer van deze tijd is.

 

FVD wel, want de FVD-fractie neemt zijn verantwoordelijkheid. Voor ingrijpende vraagstukken en wetsvoorstellen maakt onze fractie gebruik van het nauwe contact met onze Tweede Kamerfractie, onze Europarlementariërs en onze vertegenwoordigers in de provincies. We raadplegen daarnaast tal van deskundigen. Maar we staan ook met beide benen op de grond. Als bijvoorbeeld boeren vanwege het vernietigende stikstofbeleid met hun tractoren naar Den Haag rijden, gaan onze senatoren de straat op om in gesprek te gaan. Ook onze Eerste Kamerfractie staat midden in de samenleving. Er is heel wat voor nodig om de gevestigde traditie van kartelpolitiek te doorbreken. Dat doen we als FVD-fractie met volle inzet. We zien de komende verkiezingen met vertrouwen tegemoet. Met een grote fractie in de Tweede Kamer kunnen we aan beide kanten van het Binnenhof werken aan een soeverein Nederland dat bouwt aan een toekomst die wij zelf kiezen.

Paul Cliteur
fractievoorzitter FVD in de Eerste Kamer der Staten-Generaal