Het behoud van de leefbaarheid in dorpskernen, steden en het buitengebied is belangrijk voor de toekomst van Gelderland. Jonge starters moeten worden behouden met nieuwe betaalbare woningen. Bureaucratische blokkades die woningbouw in de weg staan moeten worden aangepakt. De provincie moet stoppen met het opleggen van beperkende quota’s voor woningbouw en gemeenten juist de ruimte geven om nieuwe woningen te bouwen. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Behoud en versterken leefbaarheid in dorpskernen, steden en buitengebied
  • Stoppen met beperkende provinciale quota’s voor woningbouw
  • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken
  • Permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk maken onder goede voorwaarden