Een van de kerntaken van de provincie is het behoud van bestaande natuur en het realiseren van nieuwe natuur. Gelderland herbergt naast alle natuurgebieden met haar nationale parken een schat aan natuurschoonheid. Er komt de komende jaren veel landbouwgrond vrij. Hiervoor dient een zo goed mogelijke bestemming gevonden te worden, waarbij we inzetten op behoud van het Gelderse landschap. We gaan voor natuur, maar landbouwgrond moet er niet klakkeloos aan worden opgeofferd.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Dat het Gelderse landschap behouden blijft en waar mogelijk verrijkt en diverser wordt
  • Het behoud van de agrarische sector staat voorop; landbouwgrond moet niet klakkeloos worden opgeofferd voor nieuwe natuurgebieden en zeker niet voor zonneweides
  • Dat er direct wordt gestopt met de houtkap voor biomassacentrales