Landbouw

 • Steun voor de gehele agrarische sector
 • Minder belemmerende regelgeving
 • Maximale mogelijkheden tot ondernemen

FVD wil een cultuur van steun en waardering voor de agrarische sector creëren. Jonge boeren en starters moeten worden gesteund en gestimuleerd en er moet meer vertrouwen komen in de agrariër als ondernemer. Niet alleen de eco/biologische boer maar vooral ook het traditionele boerenbedrijf verdient de volle steun. De provincie moet een betrouwbare overheid zijn met minder belemmerende regels en een eenvoudiger vergunningensystemen. 

De verarming van het landschap door de sloop van gezichtsbepalende boerderijen en aanleg van zonneweides ten koste van landbouwgrond moet stoppen.

 

Forum voor Democratie wil:

 • Volop steun en waardering voor de agrarische sector; stimulering van jonge boeren en starters 
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving en vereenvoudiging van vergunningensystemen en geen blokkade voor extra activiteiten zoals zorg en toerisme
 • Meer mogelijkheden tot ondernemen voor de agrariër en vertrouwen in de agrariër als ondernemer
 • Geen verarming van het landschap door sloop van gezichtsbepalende boerderijen en gebruik van landbouwgrond voor zonneweides

OVERIGE STANDPUNTEN

Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Wonen
 • Behoud leefbaarheid in dorpskernen en buitengebied
 • Stoppen beperkende quota’s voor woningbouw
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Verbeteren regionale bereikbaarheid
 • Verbeteren bereikbaarheid via het spoor
 • Verbeteren en uitbreiden hoofd fietsnet

Lees meer
Landbouw
 • Steun voor de gehele agrarische sector
 • Minder belemmerende regelgeving
 • Maximale mogelijkheden tot ondernemen

Lees meer
Belastingen
 • Miljarden uit de NUON naar Gelderse burger
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Gelderse landschap
 • Behoud van de agrarische sector

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140