FVD wil een cultuur van steun en waardering voor de agrarische sector creëren. Jonge boeren en starters moeten worden gesteund en gestimuleerd en er moet meer vertrouwen komen in de agrariër als ondernemer. Niet alleen de eco/biologische boer maar vooral ook het traditionele boerenbedrijf verdient de volle steun. De provincie moet een betrouwbare overheid zijn met minder belemmerende regels en een eenvoudiger vergunningensystemen. 

De verarming van het landschap door de sloop van gezichtsbepalende boerderijen en aanleg van zonneweides ten koste van landbouwgrond moet stoppen.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Volop steun en waardering voor de agrarische sector; stimulering van jonge boeren en starters 
  • Minder belemmerende provinciale regelgeving en vereenvoudiging van vergunningensystemen en geen blokkade voor extra activiteiten zoals zorg en toerisme
  • Meer mogelijkheden tot ondernemen voor de agrariër en vertrouwen in de agrariër als ondernemer
  • Geen verarming van het landschap door sloop van gezichtsbepalende boerderijen en gebruik van landbouwgrond voor zonneweides