Het goed bereikbaar zijn van de provincie is cruciaal voor bedrijven en inwoners. FVD wil een betere regionale bereikbaarheid; hiervoor zal daadkrachtig geïnvesteerd moeten worden in betere infrastructuur. Ook de bereikbaarheid via het spoor moet worden verbeterd en uitgebreid.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Verbeteren regionale bereikbaarheid door investeringen in de infrastructuur en betere coördinatie van werkzaamheden. Verbreden N18 tot 4-baans provinciale weg. Inzetten op het overal 6-baans maken van de A1
  • Verbeteren bereikbaarheid via het spoor; geen overvolle treinen en perrons. De Valleilijn doortrekken naar Arnhem en Apeldoorn, intercitytreinen op het traject Arnhem-Doetinchem-Winterswijk en aansluiting via Apeldoorn op hogesnelheidstrein Amsterdam-Berlijn
  • Verbeteren en uitbreiden van het (hoofd)fietsnet