Forum voor Democratie is voor een beter milieu, maar tegen de honderden miljarden verslindende Klimaatwet en de onbetaalbare energietransitie die geen enkel meetbaar effect zal hebben op het klimaat. De provincie moet zich in plaats van met de ontsiering van het landschap bezig houden met haar kerntaken zoals het behoud van de natuur in Gelderland. FVD wil dat de provincie stopt met de uitvoering van energietransitie plannen en het verstrekken van klimaatsubsidies op alle niveaus. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden die het landschap ontsieren en overlast veroorzaken.
  • Dat de provincie stopt om zich met de energietransitie bezig te houden, maar zich gaat concentreren op haar kerntaken.
  • Dat de provincie stopt met het verstrekken van klimaatsubsidies op alle niveaus