De provinciale politieke cultuur is ingeslapen, zelfgenoegzaam en niemand wordt afgerekend op resultaten. Zij staat te ver af van de bevolking, is log en onbetrouwbaar voor ondernemers en agrariërs. De gevestigde partijen houden elkaar de hand boven het hoofd en verzinnen allerlei extra taken om zich op provinciaal niveau mee bezig te houden. Problemen duren voort, daadkracht ontbreekt.

Forum voor Democratie wil deze politieke cultuur openbreken. Het is tijd voor vernieuwing van de wijze waarop onze provincie wordt bestuurd. Het is tijd voor nieuwe mensen en een modern en daadkrachtig bestuur. Terug naar de kerntaken. De Provincie moet vooral faciliterend zijn voor de burgers en de gemeenten. 

Inspraak voor inwoners wordt mogelijk bij gemeentelijke herindelingsplannen, de plaatsing van windmolenparken of asielzoekerscentra en de keuze voor de Commissaris van de Koning.

 

Forum voor Democratie wil:

  • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
  • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
  • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar in meerderheid voorstander van zijn
  • Een betrouwbare provinciale overheid met minder regels voor ondernemers en agrariërs 
  • Een provinciale referendumverordening instellen voor Gelderland, zoals meerdere provincies al hebben gedaan en stimuleren dat gemeentelijke verordeningen voor referenda worden ingesteld, zoals meerdere gemeenten in Gelderland al hebben gedaan
  • Het behoud van de menselijke maat en lokale bereikbare overheid en aanzetten tot het houden van gemeentelijke referenda voor gemeentelijke herindelingen en de plaatsing van windmolenparken of asielzoekerscentra
  • Provinciale referendumverordening voor Gelderland
  • Menselijke maat en doorslaggevende stem van de inwoners
  • Betrouwbare provinciale overheid met minder regels