Er is een grote behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen in de provincie Groningen. Daarnaast is het kamertekort onder studenten in de stad al jaren nijpend. De provincie moet het bouwen van nieuwe betaalbare woningen beter gaan faciliteren. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Het tempo van de woningbouw versnellen;
  • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan;
  • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken;
  • Betere bereikbaarheid van de binnenstad en Universiteitsgebouwen zodat wonen in buitenwijken aantrekkelijker wordt.
  • Behoud en (waar mogelijk) herstel van historisch aangezicht.