Groningen is van oudsher een groene provincie met veel ruimte voor de natuur. Een kerntaak van de provincie is het zorgdragen voor de natuur en het leefbaar houden van de provincie. De Groningse flora en fauna wordt bedreigd door de komst van windmolenparken en zonneweiden. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Behoud van de Groningse natuur. Geen zonneweides en windmolens;
  • De agrarische sector beschermen en in stand houden.