Groningen is van oudsher een groene provincie met veel ruimte voor de natuur. Een kerntaak van de provincie is het zorgdragen voor de natuur en het leefbaar houden van de provincie. De Groningse flora en fauna wordt bedreigd door de komst van windmolenparken en zonneweiden. 

 

Forum voor Democratie wil:

 • Behoud van de Groningse natuur. Geen zonneweides en windmolens;
 • De agrarische sector beschermen en in stand houden.

OVERIGE STANDPUNTEN

Beter Bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Wonen
 • Buitenwijken aantrekkelijker maken
 • Het tempo van de woningbouw versnellen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Verbreding van de N33
 • Knelpunten op wegen snel en aanpakken
 • Betere ontsluiting van de buitengebieden

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Investeren in moderne fysieke infrastructuur
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van de Groningse natuur
 • Geen zonneweides en windmolens
 • De agrarische sector beschermen en in stand houden

Lees meer
Aardbevingsschade
 • Behoud van de Groningse natuur
 • Geen zonneweides en windmolens
 • De agrarische sector beschermen en in stand houden

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140