Groningen is een provincie die in toenemende mate kampt met verkeersproblemen en files. Het is van essentieel belang dat er nu daadkrachtig geïnvesteerd wordt in betere infrastructuur. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Verbreding van de N33,zodat er een A-weg ontstaat van Eemshaven tot Assen;
  • Knelpunten op de wegen snel en daadkrachtig worden aangepakt;
  • Betere ontsluiting van de buitengebieden
  • Aanleg van snelfietspaden