Groningers woonachtig in het aardbevingsgebied zitten al jaren in onzekerheid. Door de vele verschillende instanties en de lange wachttijden zijn veel slachtoffers nog altijd niet adequaat geholpen met hun schade.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Snelle en volledige schadeloosstelling voor de getroffenen;
  • Reparatie van de getroffen huizen op een onbureaucratische wijze;
  • Eén loket waar bewoners terecht kunnen met hun schademelding;
  • Indien huizen onbewoonbaar zijn verklaard volgt volledige schadevergoeding.
  •  Cultuurhistorische objecten moeten behouden blijven.