FVD Overijssel op de bres voor de vrijheid van meningsuiting

Op woensdag 11 november heeft Stijn Hesselink namens FVD Overijssel de motie ‘Pal achter de vrijheid van meningsuiting’ ingediend. Hierin verzocht FVD om samen met andere partijen in de Provinciale Staten van Overijssel een statement te maken voor de vrijheid van meningsuiting.


Vrijheid van meningsuiting steeds meer onder druk
De vrijheid van meningsuiting staat de laatste tijd namelijk steeds meer onder druk. Enkele weken geleden werd de Franse docent Samuel Paty vermoord en onthoofd door een moslimextremist, vanwege het tonen van een spotprent van de profeet Mohammed, notabene met een educatief doel.
Kort daarna moest een Rotterdamse docent onderduiken vanwege bedreigingen als gevolg van het tonen van de spotprent met een jihadist, die ook door FVD werd getoond in Provinciale Statenvergadering. Deze spotprent staat namelijk symbool voor de staat waar de vrijheid van meningsuiting zich op dit moment in verkeert.
Als gevolg van onder meer deze gebeurtenissen werd de maatschappelijke discussie over vrijheid van meningsuiting weer eens aangezwengeld. Sommigen stelden de vraag: moeten dit soort spotprenten, die eventueel als beledigend ervaren zouden kunnen worden, tegenwoordig nog wel kunnen?
Het antwoord is glashelder: ja, dat moet kunnen! In een vrije samenleving als de Nederlandse word je nu eenmaal blootgesteld aan zaken die eventueel als beledigend of kwetsend ondervonden zouden kunnen worden.


Motie ‘Pal achter de vrijheid van meningsuiting’
Het dictum van de FVD-motie, mede ingediend door PvdA en SP, luidde als volgt:
''Provinciale Staten van Overijssel staan pal achter de vrijheid van meningsuiting. We veroordelen de recente gebeurtenissen in Rotterdam en Frankrijk, alsmede de negatieve gevolgen daarvan. Het moet ook in Overijssel mogelijk zijn om, binnen de wettelijke kaders, spotprenten te tonen, over ieder thema en onderwerp, zonder dat dit consequenties heeft.''
Dit in de hoop een krachtig, statenbreed statement vóór de vrijheid van meningsuiting te kunnen maken.

GroenLinks, CDA en CU stemmen tegen.
Tot de verbazing van FVD vonden GroenLinks en CDA dat de manier waarop de motie in gang werd gezet 'weinig gevoel toont voor gevoeligheden bij anderen'. De ChristenUnie vond de motie 'polariserend en niet verbindend'.
De meeste partijen wisten zich in allerlei bochten te wringen om maar niet vóór deze motie te hoeven stemmen. Bijzonder betreurenswaardig en een gemiste kans voor veel partijen.
Maar Forum voor Democratie blijft zich inzetten voor de vrijheid van meningsuiting!