FVD Noord-Brabant probeert al enkele weken toegang te krijgen tot het Enexis rapport

De eerste concepten van de Regionale Energie-Strategieën (RES) zijn onlangs voor het eerst besproken. In al deze RES-concepten wordt veelvuldig verwezen naar een rapport van Enexis (het netwerkbeheerdersbedrijf dat voortgekomen is uit Essent) met betrekking tot ondermeer netcapaciteit, knelpunten daarin en dergelijke. 

Kort nadat de verscheidene concept RES’sen waren gepubliceerd, kwam de vraag waar dit rapport van Enexis was, aangezien dit rapport niet was toegevoegd aan de stukken op iBABS of anderszins. Forum voor Democratie Noord-Brabant probeert al enkele weken toegang te krijgen tot dit rapport om ons een beter beeld te vormen bij de netwerkaspecten van de RES’sen en als voorbereiding op verdere besprekingen.

Naar aanleiding hiervan stelt Forum voor Democratie Noord-Brabant aan het College van Gedeputeerden de volgende vragen:

Heeft de provincie dit rapport? 

  • Zo ja, waarom was dat rapport niet toegevoegd aan de stukken?
  • Zo ja, kunt u dat rapport alsnog naar ons sturen?
  • Zo ja, wat zijn de conclusies die het college verbindt aan het rapport?
  • Zo neen, waarom heeft u dat rapport niet? Heeft u wel pogingen ondernomen dat bij Enexis te verkrijgen? 

Omdat we van de Griffie hebben begrepen dat de provincie het rapport niet zou hebben heeft zij ons in contact gebracht met Enexis zelf. Inmiddels hebben we een soort van toezegging gekregen van Enexis om een “beknopte versie” van het rapport te kunnen inzien vanaf 13 oktober.

  • Waarom wordt een dergelijk rapport waarnaar zo vaak wordt verwezen in een zo belangrijk dossier niet toegevoegd aan de stukken?
  • Vindt u het ook curieus dat slechts “een beknopte versie van” het rapport pas zo laat beschikbaar komt, namelijk vanaf 13 oktober? 
  • Wanneer zou relevante informatie beschikbaar moeten zijn voor volksvertegenwoordigers? En wanneer voor bestuurders?
  • Hoe gaat u als aandeelhouder van Enexis de onderneming aanspreken op het gebrek aan transparantie?