FVD komt in verzet tegen Marrakesh 2!

Weet u nog wat er in 2018 gebeurde? Toen tekende Mark Harbers (VVD) het Marrakesh Immigratiepact.
 
Een donkere dag voor Nederland.

Zoals u weet, was het Marrakesh Immigratiepact erop gericht om legale migratieroutes van Afrika en het Midden-Oosten naar Europa te openen. Om de massale immigratie aan te zwengelen. Om immigranten meer rechten te geven, en Westerse landen meer plichten.

Vanuit de samenleving kwam overweldigend verzetEn u tekende onze petitie ertegen. Maar het kabinet Rutte/De Jonge zwichtte toch. Namens Nederland tekende Harbers het pact. Andere Europese landen - zoals Oostenrijk en Tsjechië - waren moediger. Zij weigerden te tekenen.

En dat wil de Europese Unie niet accepteren.

Daarom komt de EU deze woensdag met een eigen Immigratiepact. Eigenlijk een soort Marrakesh 2.

Maar dan juridisch bindend.
Bij Marrakesh 1 verschool het kabinet zich nog achter een technisch verhaal over het “niet-bindende karakter” van het pact. Tot op de dag van vandaag vragen wij ons af waarom het kabinet het zo belangrijk vond om een akkoord te tekenen dat zogenaamd geen effect zou hebben...

Bij Marrakesh 2 kunnen ze zich daar niet meer achter verschuilen. Als de Europese regeringsleiders met het voorstel van de Europese Commissie instemmen, is Marrakesh 2 bindend voor alle EU-landen. Officieel. Dan zit Nederland vast aan Brusselse immigratiewetten. Dan wordt Nederland gedwongen migranten op te nemen.

Von der Leyen wilde zelfs extra haast maken “vanwege Moria”. Het eiland waar illegale immigranten hun tentenkamp in brand staken en als beloning een reis naar Nederland of Duitsland kregen.

Zo naïef is de Europese Commissie dus. Geen woord over de aanzuigende werking. Geen woord over de belangen van onze Europese landen.

De EU maakte bekend: Marrakesh 2 is bedoeld om legale immigratie vanuit Afrika makkelijker te maken - ook voor laaggeschoolden.

En lidstaten worden gedwongen om immigranten op te nemen. In Brussel wordt het aantal bepaald. Weg soevereiniteit. Weg eigen grenzen.

Dit mogen we niet laten gebeuren!

Forum voor Democratie komt hiertegen in verzet

Alleen samen kunnen we de druk op Rutte verhogen. Hij mág niet akkoord gaan.

Wij houden u op de hoogte van ons verzet tegen dit EU-immigratiepact. 

En wij beloven u: wij zullen er ALLES aan doen om Nederland tegen Marrakesh 2 te beschermen!