FVD Fryslân vraagt samen met VVD en CDA uitstel voor de Regionale Energiestrategie.

FVD Fryslân wil de Regionale Energiestrategie uitstellen vanwege Coronacrisis

30 maart 2020

Het Interprovinciaal overleg (IPO) heeft gesuggereerd – gezien de coronacrisis – de Gemeenteraden en Provinciale Staten eventueel te passeren bij het vaststellen van het concept van de Regionale Energie Strategie (RES). Om zo de gewenste datum van 1 juni aanstaande niet in gevaar te laten komen voor de doorrekening daarvan.

FVD Fryslân vindt, samen met de statenfracties van VVD en CDA, dit een brug te ver. Dit raakt aan de kern van de democratie. Terwijl in december 2019 is besloten dat deze concept RES eerst voorgelegd moet worden aan de Provinciale Staten van Fryslân, wordt hier nu wellicht aan voorbij gegaan. Ook de raadpleging bij de Friese inwoners door het Fries Sociaal Planbureau heeft nog niet plaats gevonden.

De RES is een ingrijpend onderwerp voor de inwoners van Friesland. Met grote gevolgen voor de lokale energie voorziening, maar ook voor ons Friese landschap. De Regionale Energie Strategie verdient een uiterst zorgvuldige afweging. Indien nodig, zal eerder uitstel van de RES- behandeling door het Planbureau voor de Leefomgeving overwogen moeten worden. En niet het passeren van de Provinciale Staten van Fryslân.

De Friese Statenfracties van VVD, FVD en CDA hebben daarom aan Gedeputeerde Staten hierover schriftelijke vragen gesteld.

Word ook lid!

Word net als 45.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Friesland

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Friesland

Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Wonen
 • Revitalisering van de buitengebieden en kleine dorpskernen
 • Stimuleren van woningbouw
 • Verkrotting aanpakken

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Goed OV, ook in de landelijke gebieden
 • Aanleg van snelfietspaden

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Faciliteren van goede digitale infrastructuur
 • Stimuleren toerisme
 • Ook MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen

Lees meer
Belastingen
 • Reserves ten goede laten komen aan burgers
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Landbouw
 • Steun voor de gehele agrarische sector
 • Minder belemmerende regelgeving
 • Maximale mogelijkheden tot ondernemen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Friese landschap
 • Een aantrekkelijk Friesland voor toerisme
 • Slim en veilig netwerk van fiets- en wandelpaden

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140