Schriftelijke vragen inzake het intrekken van het Nederlanderschap van Jihadisten