FVD stelt vragen over het censureren van Zwarte Piet door bibliotheken


Onlangs berichtten verschillende media dat bibliotheken in Nederland bezig zijn met het verwijderen van boeken waarin Zwarte Piet staat afgebeeld.

 

Volgens de directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, Anton Kok, past dat bij de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. De adviesorganisatie voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel, Rijnbrink, sluit zich bij monde van Tineke van Ham aan bij de woorden van de heer Kok. Bestuurders van bibliotheekorganisaties zijn inmiddels druk begonnen met het censureren van Zwarte Piet vanwege de ‘goede zeden’.

FVD Overijssel maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen en is van mening dat het niet de taak is van een bibliotheek, laat staan van bestuurders en bibliotheekorganisaties, om te bepalen wat ‘goede zeden’ zijn.

 

Hoewel enerzijds wordt beleden dat culturele organisaties pal staan voor een leefbare samenleving waaraan iedereen kan meedoen, wordt met gemak iedereen in die samenleving voor wie Zwarte Piet een onlosmakelijk en geliefd onderdeel vormt van het Sinterklaasfeest, aan de kant geschoven.  

De pluriformiteit en authenticiteit op basis waarvan bibliotheken hun functie moeten vervullen volgens art. 4 van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen, worden hiermee geweld aangedaan.

 

FVD acht het bovendien merkwaardig opportunistisch dat voorleesdagen aan kleuters in de bibliotheek door halfnaakte dragqueens blijkbaar wel onder de ‘goede zeden’ vallen, en Zwarte Piet niet.

Het is een zorgelijke en ongewenste ontwikkeling dat bibliotheken politiek gaan bedrijven, hun meningen opdringen aan de samenleving en censuur gaan toepassen. FVD vraagt de Provincie om in te grijpen.