FVD Overijssel voortvarend aan de slag

FVD is voortvarend van slag gegaan in de provincie Overijssel. Tijd voor een tussenbalans!

01 oktober 2019FVD is voortvarend aan de slag gegaan in de Provinciale Staten van Overijsel. Met het eerste half jaar in zicht is het tijd voor een tussenbalans. Na de verkiezingen van 20 maart heeft FVD meteen voluit ingezet op deelname aan de coalitie.

Onze persoonlijke opstelling en inhoudelijke inbreng had succes. FVD Overijssel kwam als enige FVD-fractie in Nederland in de formatie. Na vormen van een grauwe middencoalitie door de gevestigde partijen (‘samen uitsluiten’) is FVD niet bij de pakken gaan neerzitten. We zijn met frisse moed de oppositie ingegaan. Zoals beloofd: opbouwend waar mogelijk en kritisch waar nodig. Onze fractie van zes statenleden, ondersteund door een beëdigd burgerlid, trekt eensgezind op om het geluid van onze kiezers te vertolken.

De drie speerpunten blijven:

 • een nuchtere energietransitie;
 • een overheid die burgers bij besluiten betrekt;
 • lage lasten voor de inwoners van Overijssel. 

We maken gebruik van alle politieke instrumenten. Provinciale Staten namen unaniem de FVD motie aan over een wildtunnel onder de N737. 

We stelden vragen over de laagvliegroutes naar vliegveld Lelystad. We zoeken samenwerking, zoals in een amendement met het CDA over vrij bemesten en beweiden van vee. We wijzen het college van Gedeputeerde Staten op bestuurlijk doeltreffend optreden, zoals met betrekking tot leningen voor innovatieprojecten. De leningen lijken eerder in een black box te verdwijnen dan dat er echte sturing vanuit het provinciehuis plaatsvindt. We houden GS scherp op bestuurlijke zuiverheid, zoals het vernoemen van een trein naar een gedeputeerde, van een vervoersbedrijf waarmee de provincie vervolgens een contract sluit. We agenderen zaken rond energie en betere wegen in Overijssel.

Intussen gebeurt er ook veel achter de schermen. Het opbouwen van de partij gaat door, de organisatie krijgt vorm. Onze fractie krijgt inmiddels ondersteuning van enthousiaste FVD-leden die hun kwaliteiten inzetten om de kwaliteit van onze inbreng te versterken. Er is landelijk contact tussen de fracties en de medewerkers. 

Hebt u ook belangstelling, of wilt u ons steunen? Neem contact op!

Bekijk ook onze standpunten

Word ook lid!

Word net als 48.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Overijssel

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Overijssel

Landbouw
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving
 • Snelle uitwerking van het ruilplan

Lees meer
Wonen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken
 • Woningen in niet verhuurde kantoorruimte

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Snelle aanpak van het fileprobleem A1
 • Van de N35 een vierbaans A35 rijksweg maken
 • Spoorverbinding Enschede - Groningen

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Stimuleren van Twente als innovatieregio
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Belastingen
 • Een provincie die zich uitsluitend richt op haar kerntaken
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Overijssels landschap
 • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
 • Toeristische sector stimuleren

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140