FVD Overijssel voortvarend aan de slagFVD is voortvarend aan de slag gegaan in de Provinciale Staten van Overijsel. Met het eerste half jaar in zicht is het tijd voor een tussenbalans. Na de verkiezingen van 20 maart heeft FVD meteen voluit ingezet op deelname aan de coalitie.

Onze persoonlijke opstelling en inhoudelijke inbreng had succes. FVD Overijssel kwam als enige FVD-fractie in Nederland in de formatie. Na vormen van een grauwe middencoalitie door de gevestigde partijen (‘samen uitsluiten’) is FVD niet bij de pakken gaan neerzitten. We zijn met frisse moed de oppositie ingegaan. Zoals beloofd: opbouwend waar mogelijk en kritisch waar nodig. Onze fractie van zes statenleden, ondersteund door een beëdigd burgerlid, trekt eensgezind op om het geluid van onze kiezers te vertolken.

De drie speerpunten blijven:

  • een nuchtere energietransitie;
  • een overheid die burgers bij besluiten betrekt;
  • lage lasten voor de inwoners van Overijssel. 

We maken gebruik van alle politieke instrumenten. Provinciale Staten namen unaniem de FVD motie aan over een wildtunnel onder de N737. 

We stelden vragen over de laagvliegroutes naar vliegveld Lelystad. We zoeken samenwerking, zoals in een amendement met het CDA over vrij bemesten en beweiden van vee. We wijzen het college van Gedeputeerde Staten op bestuurlijk doeltreffend optreden, zoals met betrekking tot leningen voor innovatieprojecten. De leningen lijken eerder in een black box te verdwijnen dan dat er echte sturing vanuit het provinciehuis plaatsvindt. We houden GS scherp op bestuurlijke zuiverheid, zoals het vernoemen van een trein naar een gedeputeerde, van een vervoersbedrijf waarmee de provincie vervolgens een contract sluit. We agenderen zaken rond energie en betere wegen in Overijssel.

Intussen gebeurt er ook veel achter de schermen. Het opbouwen van de partij gaat door, de organisatie krijgt vorm. Onze fractie krijgt inmiddels ondersteuning van enthousiaste FVD-leden die hun kwaliteiten inzetten om de kwaliteit van onze inbreng te versterken. Er is landelijk contact tussen de fracties en de medewerkers. 

Hebt u ook belangstelling, of wilt u ons steunen? Neem contact op!

Bekijk ook onze standpunten