FVD Overijssel initieert werkbezoek aan kerncentrale

De Provincie Overijssel heeft voor oktober een digitale informatiesessie gepland over kernenergie en thorium.
FVD Overijssel heeft in samenwerking met de VVD het initiatief genomen om als vervolg op deze infosessie een werkbezoek aan een kerncentrale te plannen.

Al jaren maakt FVD zich sterk voor kernenergie als de meest duurzame vorm van energie. Met het huidige wereldwijde energieverbruik is nog zeker voor een eeuw, en mogelijk eeuwen, opwekking van kernenergie mogelijk. Daarbij is kernenergie de veiligste vorm van energie die er bestaat:

Kerncentrales zijn veilig
Een kerncentrale heeft slechts weinig landoppervlak nodig voor een betrouwbare, stabiele levering van CO2-vrije elektriciteit en is onafhankelijk van windkracht, bewolking en dag- en nachtritme. 

Niet alleen ontvangen wind- en zonne-energie veel subsidie en andere overheidssteun, ook neemt de waarde ervan af naarmate we er meer van installeren. Dat komt omdat het aanbod van zon- en windenergie niet te regelen is met de vraag, zoals bij een kolen-, gas- of kerncentrale. Daardoor moet er een overschot aan windmolens en zonnepanelen gebouwd worden, zodat er genoeg capaciteit is als het even wat minder waait of de zon wat minder schijnt. Daarnaast zal er energie opgeslagen moeten worden voor de onvermijdelijke fluctuaties die alsnog plaatsvinden, waardoor het rendement verder achteruit gaat. Hiervoor moeten peperdure batterijen of waterstofcentrales gebouwd worden, wat al met al resulteert in een significant hogere energierekening. 

Moderne kernenergie is bij uitstek de meest veilige, schone, duurzame en goedkope energiebron. Frankrijk draait al decennia voor zo’n driekwart op kernenergie (die wij importeren). Ook Nederland moet kiezen voor een realistisch, toekomstbestendig energiebeleid. We moeten stoppen met onnodig dure zonne- en windenergie die bovendien zorgt voor de industrialisatie van ons landschap. 

Investering in duurzame energie, dus met inbegrip van kernenergie, thoriumcentrales en kernfusie, is iets wat bij uitstek past in de huidige provinciale ambitie.

De opwekking van kernenergie hoeft tegenwoordig niet meer per se plaats te vinden in de bekende, traditionele kerncentrales; er bestaan ook kleine modulaire kernreactoren, zgn. SMR’s. FVD Overijssel vindt het belangrijk dat meer kennis over deze SMR’s wordt verworven.

Een werkbezoek aan een kerncentrale, zoals nu geïnitieerd door FVD Overijssel, geeft een praktisch vervolg aan de in de infosessies opgedane theorie en biedt bovendien de mogelijkheid om met de opgedane kennis van gedachten te wisselen met deskundigen.

Het initiatief wordt gesteund door de VVD, PVV, PvdT, SGP en CDA.