FVD Gelderland komt op voor de Gelderlanders en Gelderse bedrijven vanwege het coronavirus

De samenleving staat voor een gigantische opgave het coronavirus het hoofd te bieden. In Gelderland is een paar dagen geleden de eerste patiënt overleden die was besmet met het coronavirus. Landelijk zijn er maatregelen afgekondigd waarvan de impact op Gelderlanders nu al enorm is. We zijn trots op de Gelderlanders en de Gelderse bedrijven, maar zij zullen ook met de grote economische gevolgen van het coronavirus te maken krijgen. Met name de middenstand, horeca en ZZP’ers zullen hard geraakt worden.

17 maart 2020

Forum voor Democratie Gelderland wil dat er maximale steun wordt geboden aan zowel Gelderlanders als Gelderse bedrijven die in de problemen komen. We moeten samen de gevolgen van corona draaglijk maken en elkaar daarin steunen; zowel op landelijk, als provinciaal en gemeentelijk niveau. De uitdagingen waar ondernemingen nu voor staan zijn zo enorm, dat zij binnen de provincie de hoogste prioriteit zou moeten krijgen. Daarbij moeten we keuzes durven maken, waarbij de ambitieuze klimaatdoelstellingen op een lager pitje mogen komen. We moeten inzetten op een toekomstbestendig Gelderland waar we de gevolgen van corona zo goed mogelijk opvangen. De ambitieuze Gelderse klimaatdoelstelling van 55% CO2-reductie in 2030 kan wel een tandje minder. Het verduurzamen van bedrijven heeft immers alleen nut als die bedrijven in de toekomst nog bestaan. De provincie moet nu de regie nemen.


Forum voor Democratie Gelderland heeft daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten in de Provincie Gelderland gesteld en haar verzocht vanwege de urgentie uiterlijk komende donderdag met een reactie te komen:

 

1. Heeft de provincie in beeld hoe het coronavirus gaat verlopen de komende periode en wat de impact daarvan wordt?

2. Is de provincie zich aan het voorbereiden op striktere maatregelen de komende periode wanneer het virus zich verder uitbreidt? Zijn daar concrete plannen voor? Zo ja, welke?

3. Heeft de provincie zicht op de economische gevolgen van het coronavirus en beraad zij zich op de maatregelen die kunnen worden getroffen voor de provincie met haar inwoners en bedrijven? Zo ja, welke gevolgen en welke maatregelen?

4. Is de provincie voornemens om het maximale te doen om ondersteuning te bieden aan diegenen die economisch worden getroffen?

5. Is de provincie bereid en voornemens om hiervoor minder urgente doelen op te schorten of te schrappen, zodat er financiële armslag is om Gelderlanders en Gelderse bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen bij de gevolgen van het coronavirus?

6. Zijn er provinciale belastingen of heffingen die de provincie kan opschorten om ondernemers meer ademruimte te geven?

7. Wil de provincie overwegen om, in aanvulling op andere maatregelen, een noodfonds in te richten voor de Gelderlanders en Gelderse bedrijven?

8. Kan het college van GS aangeven of zij bereid is gemeenten te ondersteunen bij gemeentelijke regelingen, zoals de BBZ-regeling voor ZZP’ers?

9. Ziet de provincie, gezien de ernstige omstandigheden, mogelijkheden om de Gelderse voedselbanken, waar grote tekorten dreigen te ontstaan, te ondersteunen?


https://www.gelderlander.nl/wageningen/voedselbanken-in-de-vallei-vrezen-grote-tekorten~ab36fd1e/

   

Word ook lid!

Word net als 45.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Gelderland

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Gelderland

Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Wonen
 • Behoud leefbaarheid in dorpskernen en buitengebied
 • Stoppen beperkende quota’s voor woningbouw
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Verbeteren regionale bereikbaarheid
 • Verbeteren bereikbaarheid via het spoor
 • Verbeteren en uitbreiden hoofd fietsnet

Lees meer
Landbouw
 • Steun voor de gehele agrarische sector
 • Minder belemmerende regelgeving
 • Maximale mogelijkheden tot ondernemen

Lees meer
Belastingen
 • Miljarden uit de NUON naar Gelderse burger
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Gelderse landschap
 • Behoud van de agrarische sector

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140