Het provinciebestuur heeft zich volgens haar eigen 4-jarenverslag veelal beziggehouden met allerlei ecoprojecten. Veel vergaderen, veel subsidies met alleen papieren resultaten. Het volgende geldverspillende idee voor het creëren van kunstmatige natuurlandschap ligt klaar. Dat is het 470 miljoen kostende “Nieuw Land”. Luchtfietserij van ongehoord niveau, bedacht door megalomane landschapsarchitecten en van de burger losgeraakte bestuurders.

 

Forum voor Democratie wil:

  • De provincie stopt met het megalomane project “Nieuw Land”;
  • Het agrarische landschap, in combinatie met het unieke merengebied behouden en onderhouden;
  • Stoppen met lukraak experimenten zoals bij de Oostvaardersplassen en per direct gaan zorgen voor goed wildbeheer.