De innovatieve agribusiness en visserij zorgt voor veel werkgelegenheid in Flevoland. Landbouw, visserij en veredelingsbedrijven in Flevoland leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Minder belemmerende provinciale regelgeving voor de agrarische- en visserijsector;
  • Volop steun voor pulsvissen en de aanlandplicht moet van tafel!
  • Een van de kerntaken van de provincie is het realiseren van nieuwe natuur en behoud van bestaande natuur.