Flevoland is de provincie met de meeste windmolens. Onze mooie provincie toont straks in alle windrichtingen alleen draaiende molenwieken. FVD is tegen de horizonvervuilende windmolens omdat het enorme kosten met zich meebrengt en geen enkel meetbaar resultaat gaat opleveren in het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Forum voor Democratie is voor een goed milieu maar tegen de miljarden verslindende Klimaatwet waarmee de politiek op ondoordachte wijze een onbetaalbare energietransitie wil gaan realiseren die geen enkel meetbaar effect heeft op het klimaat.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Stoppen met de aanleg van windmolenparken op het land en zonneweiden die het landschap ontsieren en overlast veroorzaken;
  • Dat de provincie stopt om zich met de energietransitie bezig te houden, maar zich gaat concentreren op haar kerntaken;
  • Beginnen met Urk weer windmolenvrij te maken.