Belastingen

 • Reserves ten goede laten komen aan burgers
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

De provinciale belastingen (de zogenaamde “opcenten” die geheven worden via de wegenbelasting) zijn in de provincie Flevoland de laatste jaren bovengemiddeld verhoogd om tegenvallers te compenseren.

 

Forum voor Democratie wil:

 • Een provincie die zich richt op haar kerntaken;
 • Snoeien in subsidies;
 • Lagere provinciale belastingen door terugdraaien van de verhoging;

OVERIGE STANDPUNTEN

Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Wonen
 • Versneld betaalbare woningen bouwen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Aanleg lightrail verbindingen Flevoland richting Utrecht
 • Versnelde vergroting van de A27
 • Autoweg via Flevoland naar Gelderland en Overijssel

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Investeren in moderne fysieke infrastructuur
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Landbouw & visserij
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving
 • Volop steun voor pulsvissen en de aanlandplicht van tafel
 • Stoppen met duurzaamheidsmaatregelen ten koste van de landbouw

Lees meer
Belastingen
 • Reserves ten goede laten komen aan burgers
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Stoppen met project “Nieuw Land”
 • Unieke merengebied behouden en onderhouden
 • Stoppen met experimenten rondom Oostvaardersplassen

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140