Maarten Goudzwaard
Fractievoorzitter Fryslân

Maarten Goudzwaard is fractievoorzitter voor FVD in de Provincie Fryslân. Maarten woont in Leeuwarden en is ruim 15 jaar werkzaam in de telecom- en verzekeringsbranche. Maarten maakt zich sterk voor laagdrempelige steun aan Friese ondernemers en het behouden van een competitieve agrarische sector.

Albert G. van Dijk
Vicefractievoorzitter Fryslân

Albert G. van Dijk is vicefractievoorzitter voor FVD in de Provincie Fryslân. Albert komt uit Gerkesklooster-Stroobos en is werkzaam als geschiedenis- en economiedocent. Hij maakt zich sterk voor het behoud van de Friese taal en cultuur. Ook zet hij zich volledig in voor bestuurlijke vernieuwing waarbij de Friese burger meer zeggenschap krijgt over lokale vraagstukken.

Grite Wymenga-Kooistra
Lid Provinciale Staten Fryslân

Grite Wymenga-Kooistra is lid van de Provinciale Staten voor FVD in Fryslân. Zij woont in Drachten en is zelfstandig letselschadeadvocaat. Grite is verantwoordelijk voor de portefeuille verkeer, vervoer en water. Bevordering van de bereikbaarheid van alle delen van de provincie om daarmee de lokale economie te stimuleren is één van haar hoogste prioriteiten.

Durk Dijkstra
Lid Provinciale Staten Fryslân

Durk Dijkstra is lid van de Provinciale Staten voor FVD in Fryslân. Durk komt uit Wâlterswâld en heeft een achtergrond als intensive care verpleegkundige. Als teamcoördinator in het verpleegkundig vervolgonderwijs ziet hij het belang van een slanke en efficiënte overheidsorganisatie maar al te goed. Hij staat voor zelfbeschikking, onafhankelijkheid en een rationele benadering van maatschappelijke kwesties.

Erwin Jousma
Lid Provinciale Staten Fryslân

Erwin Jousma is lid van de Provinciale Staten voor FVD in Fryslân. Erwin is woonachtig in Menaldum en is werkzaam als wiskunde- en rekendocent op het Friesland College. Hij maakt zich sterk voor een pragmatische energietransitie in de provincie Fryslân. Daarbij stelt hij een langetermijnvisie en rendabele, duurzame energiebronnen voorop.

Johann Stellema
Lid Provinciale Staten Fryslân

Johann Stellema is lid van de Provinciale Staten voor FVD in Fryslân. Johann komt uit Dokkum en is ingenieur bij Philips in Drachten. Hij ziet er op toe dat provincie uitgaven gaan naar rendabele projecten en techniek op het gebied van energietransitie.