Forum voor Democratie Noord-Brabant op bezoek bij getroffen boeren

Forum vindt het van het grootste belang dat de agrarische sector in Brabant blijft voortbestaan. Om tot een goede oplossing te kunnen komen, heeft Forum tijdens de laatste Statenvergadering aan CDA en VVD een handreiking gedaan om nieuwe onderhandelingen in te gaan, zonder voorwaarden vooraf.

01 november 2019

Forum vindt het van het grootste belang dat de agrarische sector in Brabant blijft voortbestaan. Om tot een goede oplossing te kunnen komen, heeft Forum tijdens de laatste Statenvergadering aan CDA en VVD een handreiking gedaan om nieuwe onderhandelingen in te gaan, zonder voorwaarden vooraf. Lees hier hoe het ging:

 • In 2013 hebben ZLTO, de provincie Noord-Brabant en diverse belangenorganisaties een afspraak gemaakt over reductie van de stikstofemissie op bestaande stallen in 2028.
 • In 2017 is dit stikstofconvenant door de Provincie verbroken door deze datum te vervroegen naar 2022. Het CDA heeft zich hier toen vanuit de oppositie sterk tegen verzet. Het was zelfs een belangrijke belofte in de campagne voor de verkiezingen.
 • In vrijwel alle andere provincies zijn geen regels voor emissiereductie op bestaande stallen.
 • Brabantse boeren worden nu door de provincie gedwongen tonnen te investeren in hun oude stallen, investeringen die collega’s in andere provincies niet hoeven te doen. Dit komt feitelijk neer op concurrentievervalsing, veroorzaakt door de Provincie.
 • Forum voor Democratie kwam met 9 zetels in de Provinciale Staten van Brabant en wilde met de eerste ingediende motie het besluit van 2017 terugdraaien. De coalitie, waaronder het CDA, stemde tegen…
 • Tijdens het stikstofdebat van 11 oktober diende Forum een motie in om de veel ruimere Duitse norm toe te gaan passen. De coalitie, waaronder het CDA, stemde tegen…
 • Een week voor de laatste Statenvergadering kwam het CDA met een persbericht met een lijst van 5 eisen waarmee de situatie voor de boeren moest worden verbeterd.
 • Op 25 oktober zijn er duizenden boeren naar het provinciehuis in Den Bosch gekomen. Zij vertrouwden erop dat het CDA na het persbericht haar rug recht zou houden en voor hun belangen op zou komen.
 • Om het CDA een handje te helpen, nam Forum de letterlijke tekst uit het persbericht van het CDA over en diende voor elk van deze 5 punten een losse motie in. Slechts op één van deze moties stemde het CDA verdeeld, op de andere stemde het CDA unaniem tegen…
 • Op 31 oktober publiceerde het CDA opnieuw een persbericht. Daarin wordt onjuist gesteld dat de zogenaamde latente ruimte is veiliggesteld. Daarnaast wordt beloofd dat de deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van vergunningen nog dit jaar van tafel gaat. CDA zet hiermee de eigen achterban op het verkeerde been. De datum van 2022 waarop de aanpassingen klaar moeten zijn, blijft namelijk gewoon staan. Sterker: de confrontatie met de deadline wordt daardoor alleen maar uitgesteld en in de praktijk waarschijnlijk pijnlijker.

Forum heeft de overtuiging dat het belang van de agrarische sector in Noord-Brabant veel zwaarder weegt dan het belang van gedeputeerden die bij het beëindigen van de coalitie misschien hun baantje verliezen. Het is tijd voor nieuwe onderhandelingen om het tij te keren, wij zijn er klaar voor!

Bekijk de video op het YouTube kanaal van Forum voor Democratie Noord-Brabant:

https://youtu.be/S01IBz4HuF0

Word ook lid!

Word net als 45.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Noord-Brabant Nieuws

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Noord-Brabant

Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Wonen
 • Revitalisering van de buitengebieden en kleine dorpskernen
 • Stimuleren van woningbouw

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Verbeteren regionale bereikbaarheid
 • Verbeteren OV, ook afgelegen gebieden
 • Stimuleren alternatieve manieren van transport

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Stimuleren van innovatie Brainport Eindhoven
 • Ook MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Landbouw
 • Steun voor de gehele agrarische sector
 • Minder belemmerende regelgeving
 • Maximale mogelijkheden tot ondernemen

Lees meer
Belastingen
 • Reserves ten goede laten komen aan burgers
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Noord-Brabants landschap
 • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
 • Toeristische sector stimuleren

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140