Forum voor Democratie Noord-Brabant op bezoek bij getroffen boeren

Forum vindt het van het grootste belang dat de agrarische sector in Brabant blijft voortbestaan. Om tot een goede oplossing te kunnen komen, heeft Forum tijdens de laatste Statenvergadering aan CDA en VVD een handreiking gedaan om nieuwe onderhandelingen in te gaan, zonder voorwaarden vooraf. Lees hier hoe het ging:

  • In 2013 hebben ZLTO, de provincie Noord-Brabant en diverse belangenorganisaties een afspraak gemaakt over reductie van de stikstofemissie op bestaande stallen in 2028.
  • In 2017 is dit stikstofconvenant door de Provincie verbroken door deze datum te vervroegen naar 2022. Het CDA heeft zich hier toen vanuit de oppositie sterk tegen verzet. Het was zelfs een belangrijke belofte in de campagne voor de verkiezingen.
  • In vrijwel alle andere provincies zijn geen regels voor emissiereductie op bestaande stallen.
  • Brabantse boeren worden nu door de provincie gedwongen tonnen te investeren in hun oude stallen, investeringen die collega’s in andere provincies niet hoeven te doen. Dit komt feitelijk neer op concurrentievervalsing, veroorzaakt door de Provincie.
  • Forum voor Democratie kwam met 9 zetels in de Provinciale Staten van Brabant en wilde met de eerste ingediende motie het besluit van 2017 terugdraaien. De coalitie, waaronder het CDA, stemde tegen…
  • Tijdens het stikstofdebat van 11 oktober diende Forum een motie in om de veel ruimere Duitse norm toe te gaan passen. De coalitie, waaronder het CDA, stemde tegen…
  • Een week voor de laatste Statenvergadering kwam het CDA met een persbericht met een lijst van 5 eisen waarmee de situatie voor de boeren moest worden verbeterd.
  • Op 25 oktober zijn er duizenden boeren naar het provinciehuis in Den Bosch gekomen. Zij vertrouwden erop dat het CDA na het persbericht haar rug recht zou houden en voor hun belangen op zou komen.
  • Om het CDA een handje te helpen, nam Forum de letterlijke tekst uit het persbericht van het CDA over en diende voor elk van deze 5 punten een losse motie in. Slechts op één van deze moties stemde het CDA verdeeld, op de andere stemde het CDA unaniem tegen…
  • Op 31 oktober publiceerde het CDA opnieuw een persbericht. Daarin wordt onjuist gesteld dat de zogenaamde latente ruimte is veiliggesteld. Daarnaast wordt beloofd dat de deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van vergunningen nog dit jaar van tafel gaat. CDA zet hiermee de eigen achterban op het verkeerde been. De datum van 2022 waarop de aanpassingen klaar moeten zijn, blijft namelijk gewoon staan. Sterker: de confrontatie met de deadline wordt daardoor alleen maar uitgesteld en in de praktijk waarschijnlijk pijnlijker.

Forum heeft de overtuiging dat het belang van de agrarische sector in Noord-Brabant veel zwaarder weegt dan het belang van gedeputeerden die bij het beëindigen van de coalitie misschien hun baantje verliezen. Het is tijd voor nieuwe onderhandelingen om het tij te keren, wij zijn er klaar voor!

Bekijk de video op het YouTube kanaal van Forum voor Democratie Noord-Brabant:

https://youtu.be/S01IBz4HuF0