Forum voor Democratie Brabant vindt dat alle politiebureaus in Brabant open moeten blijven

Forum voor Democratie Brabant vindt dat alle politiebureaus in Brabant open moeten blijven en dat er geen Brabantse agenten in Amsterdam ingezet moeten worden

Brabantse agenten worden elders ingezet en politiebureaus moeten sluiten omdat de Nationale politie een capaciteitsprobleem heeft. Naast beperkte capaciteit in de steden is de kaalslag van de capaciteit en voorzieningen in Brabantse dorpen desastreus voor het veiligheidsgevoel en de pakkans van misdrijven en overtredingen. 

De politieposten in Maarheeze en Valkenswaard gaan al gedeeltelijk dicht. Brabant heeft juist MEER i.p.v. minder agenten nodig. De fractie van Forum voor Democratie stelt in de bijgevoegde brief vragen aan Gedeputeerde Staten en specifiek aan de gedeputeerde veiligheid.