VVD Flevoland: Liberale beloften, klimaatcommunistisch beleid

Op woensdag 20 november bespraken de Provinciale Staten in Flevoland het klimaatbesluit. Een week eerder zette Forum voor Democratie haar concrete voorstellen al helder uiteen in een aantal moties, waaronder de motie voor het lobbyen voor kernenergie en thoriumreactoren – die uiteindelijk ook werd aangenomen.

FVD is tegen dit Haagse klimaatbesluit om drie redenen die zo vanzelfsprekend zijn, dat je er eigenlijk niet omheen kunt:

  1. Er wordt beweerd dat er een groot onheil over de wereld komt doordat de verdubbeling van de alle CO2 op de wereld volgens complexe klimaatmodellen zou leiden tot stijging van de gemiddelde temperatuur van 1,5 graad Celsius. Een voor de hand liggende vraag is dan: “Kloppen die klimaatmodellen eigenlijk wel?” Op de site Klimaatgek.nl wordt uiteengezet dat deze modellen zelf nog behoorlijk ter discussie staan.

  2. Vast staat dat de maatregelen niet zullen leiden tot het vermijden van de opwarming. Dat heeft niet alleen met die klimaatmodellen te maken, maar vooral ook met het effect van de voorgestelde maatregelen op o.a. de hoeveelheid CO2 in de wereld. 

  3. De maatregelen bestaan uit een pakket van regeltjes over wat gezinnen en bedrijven straks niet meer mogen en wel moeten, en uit een pakket van maatregelen uit de subsidiepot, die door gezinnen en bedrijven straks in de vorm van extra belastingen eerst gevuld moet worden. 

U kunt de bekostiging van die maatregelen proberen zelf na te lezen in een publicatie van het Centraal Planbureau, maar daar vindt u niet de kosten die u moet maken om aan de nieuwe regeltjes te gaan voldoen. Bijvoorbeeld: U mag straks uw oude HR ketel alleen nog maar vervangen door het tienvoudige van dit bedrag uit te geven aan een combinatie van HR ketel en warmtepomp. Als belastingbetaler heeft u eerst de subsidiepot gevuld, en daarna mag u een aanvraag doen om een klein beetje subsidie terug te krijgen. Leest u in het Vakblad Warmtepompen maar even wat u daarvoor moet doen.

In Flevoland ziet men kansen voor ondernemers
Het Statendebat van 20 november liet zien hoe de VVD naar de burgers en bedrijven een façade van zogenaamde bezorgdheid optrekt om de effecten van het klimaatakkoord te verdoezelen. In werkelijkheid heeft de VVD allang haar handtekening onder het nieuwe klimaatcommunisme heeft gezet.

Dit werkt dan zo: als de overheid met een lawine aan nieuwe maatregelen bedrijven onderuit haalt, dan stelt de VVD: “we moeten niet tornen aan reeds verworven rechten.” En in de volgende zin stelt de VVD dat die maatregelen dan gewoon doorgaan, maar dat degenen wiens rechten door de versnipperaar zijn gehaald wel een vergoeding zullen krijgen van de overheid. Dus als u decennia lang met bloed, zweet en tranen uw onderneming hebt opgebouwd, krijgt u een vergoeding van de VVD als de klimaatcommunisten uw bedrijf komen saneren.

Maar er komen ook nieuwe bedrijven. De VVD noemt dit letterlijk “De VVD wil de weg vrij maken aan die ondernemers die willen bijdragen aan de uitvoering van de klimaatdoelstellingen.” Maar daarmee wordt alleen gedoeld op bedrijven, adviseurs en allerhande luchtfietsers die het beste in staat zijn om geld uit de subsidiepot te trekken. Dit heeft niets met vrij ondernemerschap te maken. Als het aan de VVD ligt werken wij straks allemaal voor De Staat. De tweede helft van de 20e eeuw heeft ons laten zien wat voor gevolgen het heeft voor onze welvaart en onze vrijheid als een samenleving in de greep komt van een door de staat gereguleerde economie.

Op dit moment is de overheid al druk bezig om ons denken te beïnvloeden. Op 20 november werd in Flevoland zelfs een motie aangenomen om adviseurs langs de scholen te laten gaan om uw en mijn kinderen te indoctrineren over het naderende ‘onheil’ van wat de rammelende klimaatmodellen zouden voorspellen. In Friesland heeft dat al 400.000 euro gekost. Dat had Forum voor Democratie liever besteed aan verbetering van de manier waarop wij ons onderwijs organiseren. Om terug te komen op het CPB rapport: Eén van de manieren om u in slaap te sussen is de salamitactiek van de overheid. Het effect van het klimaatakkoord op uw inkomen zou slechts enkele procenten zijn. Maar daarmee bedoelt men de maatregelen die er nu bijkomen, niet de ballast die onze economie al heeft binnengelaten. En tenslotte zonk de Titanic ook maar 0.6% per minuut.

Volgens Ray Dalio, de oprichter van Bridgewater, het grootste hedgefonds ter wereld, zit de wereldeconomie nu nog enkele jaren van de volgende ‘bear-market’ ofwel een slappere economische tijd aan (zie https://youtu.be/PHe0bXAIuk0 voor een begrijpelijker uitleg dan menig politicus u kan geven). Een goede overheid zorgt ervoor dat tijdens de hoogconjunctuur de kassen gevuld worden om de economie door de volgende dip heen te helpen en de koopkracht en welvaart niet teveel te laten verzwakken. Maar hoe zit het met Nederland? Hoeveel hebben we nog in kas nadat we tientallen miljarden in subsidiefondsen hebben gestopt en uiteindelijk met een berg windmolens - inmiddels 660 in Flevoland – en hectares met zonnepanelen, met als uitzicht nog eens torenhoge saneringskosten. Misschien zijn we dan maar al te blij dat we nog een baan in de agrarische sector kunnen vinden...