Voor een goed ondernemingsklimaat zijn een goed geschoolde beroepsbevolking, moderne infrastructuur (ook digitaal) en voldoende huisvesting nabij het werk essentiële basisvoorwaarden.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Een provincie die faciliterend optreedt voor ondernemers en de bureaucratie aanpakt;
  • Hoogwaardige bedrijventerreinen met moderne voorzieningen;
  • Faciliteren van goede digitale infrastructuur;
  • Een aantrekkelijke provincie Friesland voor toerisme, levert werk en geld op. Om dat een verdere impuls te geven, willen we in onze provincie:
  • De culturele infrastructuur van LF2018 behouden en uitbouwen;
  • De afsluitdijk als iconisch monument positioneren en laten exploiteren.