Een van de kerntaken van de provincie is het realiseren van nieuwe natuur en behoud van bestaande natuur. We hebben een prachtige groene en waterrijke provincie waar we trots en zuinig op zijn. 

 

Forum voor Democratie wil:

 • Behoud van het fraaie Friese landschap. Direct stoppen met aanleg van windmolens en zonneweides;
 • Een aantrekkelijke provincie Friesland voor toerisme, levert werk en geld op. Om dat een verdere impuls te geven, willen we in onze provincie: De culturele infrastructuur van LF2018 behouden en uitbouwen
 • De afsluitdijk als iconisch monument positioneren en laten exploiteren
 • De agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden en in goede balans met recreatieve gebieden.

 

Specifiek voor het Friese veenweide-gebied wil Forum voor democratie:

 • Verhoging slootwaterpeil alleen in specifieke gebieden
 • Geen algeheel verbod op kerende grondbewerking
 • Mogelijkheden onderwaterdrainage blijven onderzoeken

OVERIGE STANDPUNTEN

Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Wonen
 • Revitalisering van de buitengebieden en kleine dorpskernen
 • Stimuleren van woningbouw
 • Verkrotting aanpakken

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Goed OV, ook in de landelijke gebieden
 • Aanleg van snelfietspaden

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Faciliteren van goede digitale infrastructuur
 • Stimuleren toerisme
 • Ook MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen

Lees meer
Belastingen
 • Reserves ten goede laten komen aan burgers
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Landbouw
 • Steun voor de gehele agrarische sector
 • Minder belemmerende regelgeving
 • Maximale mogelijkheden tot ondernemen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Friese landschap
 • Een aantrekkelijk Friesland voor toerisme
 • Slim en veilig netwerk van fiets- en wandelpaden

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140