Een van de kerntaken van de provincie is het realiseren van nieuwe natuur en behoud van bestaande natuur. We hebben een prachtige groene en waterrijke provincie waar we trots en zuinig op zijn. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Behoud van het fraaie Friese landschap. Direct stoppen met aanleg van windmolens en zonneweides;
  • Een aantrekkelijke provincie Friesland voor toerisme, levert werk en geld op. Om dat een verdere impuls te geven, willen we in onze provincie: De culturele infrastructuur van LF2018 behouden en uitbouwen
  • De afsluitdijk als iconisch monument positioneren en laten exploiteren
  • De agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden en in goede balans met recreatieve gebieden.

 

Specifiek voor het Friese veenweide-gebied wil Forum voor democratie:

  • Verhoging slootwaterpeil alleen in specifieke gebieden
  • Geen algeheel verbod op kerende grondbewerking
  • Mogelijkheden onderwaterdrainage blijven onderzoeken