De landbouw zorgt voor veel werkgelegenheid in Friesland. De provincie moet vanuit haar ruimtelijke ordening taken zorgen voor een goede balans tussen landbouwgebied, groengebieden en stedelijke gebieden, juist omdat het Fries landschap zo aantrekkelijk is. Voor toeristen en om te wonen. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Minder belemmerende provinciale regelgeving voor de agrarische sector;
  • Adequate vergoeding voor land- en tuinbouwbedrijven die op grond van ruimtelijke ordening vereisten verplaatst moeten worden.
  • Stoppen met duurzaamheidsbeleid ten koste van de landbouw