De Europese Unie heeft zich opgeworpen als wereldwijde ‘trendsetter’ op het gebied van ‘duurzaamheid’. Dit heeft zich toegespitst op het radicaal terugbrengen van onze CO2-uitstoot omdat verondersteld wordt dat CO2 een grote, en negatieve, impact op ‘het klimaat’ zou hebben.

De EU ziet zichzelf daarmee als ‘gids’ in de wereld. Dat landen als de Verenigde Staten, China, Rusland en India, net als nog vele andere landen, niet of nauwelijks meedoen aan deze ontwikkeling en rustig voortgaan met het stoken van fossiele brandstoffen, deert de EU niet. Via het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 verplicht zij de lidstaten om aan de ‘energietransitie’ mee te doen. Zo ook Nederland. Deze transitie kan Nederland in de komende decennia gemakkelijk zo’n 1.000 miljard gaan kosten, met een maximale beoogde impact op de klimaatverandering van … 0,00007 graden. Absurd. En als alle landen in de wereld zich zouden houden aan de doelstellingen waaraan zij zich in het Parijs-akkoord hebben gecommitteerd (wat op zichzelf al zeer twijfelachtig is), zou dit een wereldwijd effect van slechts 0,05 graden hebben. Volgens de klimaatmodellen van de voorstanders zélf.

FVD vindt dat de kosten in geen enkele verhouding staan tot de - nog altijd zeer speculatieve - baten. Zelfs áls het waar zou zijn dat de mens een grote invloed zou hebben op het klimaat, dan nóg zijn deze extreme uitgaven veel te hoog. Zeker omdat talloze industriële reuzen ook nog eens gewoon doorgaan met fossiel - en het effect dat wij mogelijkerwijs bereiken met onze windmolens en zonnepanelen dus sowieso alweer teniet wordt gedaan.

 

Wij willen:

  • Dat Nederland zich terugtrekt uit het Parijsakkoord;

  • Investeren in innovatie, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar thorium;

  • En ondertussen gewoon doorgaan met fossiel, net als de rest van de wereld.