Vaak wordt gezegd dat de EU goed is voor onze handel. Maar de EU levert Nederland ook veel beperkingen op. Zo wordt het Nederland onmogelijk gemaakt om handelsafspraken te maken met landen buiten de EU. Dit terwijl juist dáár onze grootste kansen liggen, nu de economieën van landen in Azië en Zuid-Amerika veel sneller groeien dan die van EU-landen.

Voor zover de EU handelsverdragen sluit met landen buiten de EU, moet daarbij rekening worden gehouden met de belangen van alle lidstaten, waardoor zulke processen enorm stroperig zijn en de Nederlandse belangen al snel naar de achtergrond verdwijnen. Zie de verhitte discussies over CETA, TTIP en het associatieverdrag met Oekraïne.

Als één van de 27 lidstaten kan Nederland binnen de EU nauwelijks invloed uitoefenen waardoor onze belangen voortdurend ondergesneeuwd dreigen te raken. Mede daarom is het zo van belang dat wij de vrijheid hebben om zelfstandig handelsakkoorden te sluiten met de rest van de wereld. Zoals bijvoorbeeld Zwitserland en Noorwegen, twee welvarende staten die in veel opzichten lijken op Nederland. Ook wil FVD af van de verstikkende EU-regelgeving die onze innovatieve kracht ondermijnt en bijvoorbeeld ook onze vissers enorm dwarszit.

 

Wij willen:

  • Dat Nederland weer een echte handelsnatie kan worden;

  • Niet langer vastzitten in een economisch keurslijf;

  • Los uit de verstikkende EU douane-unie;

  • Handelsverdragen kunnen sluiten met de hele wereld;

  • Pulsvisserij weer toestaan;

  • De aanlandplicht afschaffen.

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140