De EU wil zich manifesteren als grootmacht in de wereld maar slaagt er niet eens in om een gemeenschappelijke opvatting te formuleren over de meest fundamentele, basale onderwerpen. Zelf daarvoor blijken de verschillen eenvoudigweg te groot. Of het nu gaat om de relatie met Rusland, om stellingname in conflicten in het Midden-Oosten, om immigratiebeleid, monetair beleid of de relatie met het Amerika van Trump; de meningen lopen telkens weer zo enorm uiteen dat totale verlamming optreedt.

Om het Europese project toch maar door te duwen en de eigen macht verder te vergroten, bepleiten Europese functionarissen nu de vorming van een ‘EU-leger’. In de hoop dat dit de eenheid dan wel zal afdwingen. En ons zal verenigen. Zo’n leger zal echter in eenzelfde fiasco uitmonden als de euro en de open grenzen. Waar onvoldoende culturele en maatschappelijke cohesie is, werkt politieke centralisatie immers averechts.

 

Wij willen:

  • Geen Europees ‘buitenlands’ beleid;

  • Nooit instemmen met de vorming van een Europees leger.