Rob Roos: Van Green Deal naar Blackout?

Naar verwachting zal eurocommissaris voor Klimaat Frans Timmermans in december zijn Europese Green Deal presenteren. Deze Green Deal lijkt misschien oude wijn in nieuwe zakken, maar dat is het niet. De Green New Deal stamt al uit de crisisjaren ’30 en werd daarna meerdere keren van stal gehaald. Zo presenteerde Rutte-1 in 2011 al eens de Green Deal. Een overeenkomst tussen Maxime Verhagen en de energiesector in Nederland.

Maar dit keer is het voor Timmermans menens. De Europese Commissie schat dat zelfs als de lidstaten al hun plannen voor de komende 10 jaar waarmaken, het elk jaar - gedurende twee decennia - zo'n 575 miljard euro kost om tegen 2050 nul netto-uitstoot CO2 te bereiken. Dat is 215 euro per gezin per maand. 

Dit zijn astronomische bedragen. Daar komt bij dat er nog geen enkel idee is hoe we straks onze energie wel gaan opwekken als we fossiel daadwerkelijk uitfaseren. Kernenergie is de meest reële optie met de kennis die we nu hebben. Het voordeel van kernenergie is dat het een hoge energiedichtheid heeft, in het geheel geen luchtvervuiling en nagenoeg geen CO2 uitstoot. Een ander belangrijk aspect is dat het heel bedrijfszeker is. Levering van energie is gegarandeerd omdat we niet afhankelijk zijn van de weersinvloeden zoals bij zon- en windenergie wel het geval is. 

Frankrijk heeft 58 nucleaire reactoren en wekt ruim 70% van de Franse elektriciteitsbehoefte op tegen relatief lage kosten voor de consument. Het overschot elektriciteit exporteert Frankrijk naar de buurlanden. Duitsland wekt 12,5% van de elektriciteit op door kernenergie. Die hoeveelheid is gehalveerd sinds 2011. Het Fukushima-incident in dat jaar leidde tot het twijfelachtige besluit van de regering om kernenergie in Duitsland geleidelijk af te schaffen. Veel reactoren werden kort na het incident gesloten. Slechts zeven zijn er nu nog operationeel die waarschijnlijk zullen sluiten in 2022. Duitsland haalt inmiddels 37% van de stroom uit ‘hernieuwbare’ energie. ‘Mooi’ zou je denken. Maar de Duitsers betalen bijna twee keer zoveel voor hun elektriciteitsrekening dan de Fransen, en bovendien is de CO2 uitstoot in Duitsland maar liefst tien keer hoger.

Als je deze sprekende vergelijking ziet is het zo klaar als een klontje: Om de klimaatdoelstelling van de Green Deal te bereiken, moeten we inzetten op kernenergie om fossiel te vervangen. Maar er is nog een probleem. De huidige 167 kernreactoren binnen de EU leveren circa 25% van de elektrische energie en zullen moeten sluiten voor 2030 omdat zij het einde van de levenscyclus bereiken. Betaalbare energie en vooral ook betrouwbare levering is broodnodig voor onze welvaart en ons welzijn. Een stabiele achtervang is essentieel. Met enkel windturbines en zonne-energie gaan we het niet redden en biomassa is ook een onhoudbare oplossing gebleken. 

Vanwege het hoge percentage renewables in Duitsland is daar inmiddels een discussie gaande: Does renewables pioneer Germany risk running out of power? De stabiliteit van de energielevering zit op de grens van het toelaatbare. Zodra de stroomvraag groter wordt dan wat er wordt opgewekt klapt het net eruit. In vaktermen heet dat een ‘blackout’. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en onze veiligheid. 

We hebben dus geen opties meer. Omdat de bouw van een kerncentrale tussen de vijf en vijftien jaar duurt moeten we snel besluiten nemen. Regeren is immers vooruitzien. Hier denken de Groenen en een deel van de Liberalen geheel anders over. Zij hebben dit probleem kennelijk nog niet gezien, of ze willen het niet zien. Via een kleine regel in een resolutie over het klimaat, dat  maandag 25 november 2019 in het Europees Parlement op de agenda staat, proberen zij nu ook kernenergie uit te faseren:


Believes that nuclear power is neither safe, nor environmentally or economically

sustainable; proposes, therefore, that a just transition strategy be developed for the

phasing out of nuclear power in the EU.


Eerst fossiel en nu dus ook kernenergie! De oplossing over hoe we dan wel aan onze energievoorziening moeten komen, vertellen ze er niet bij. Van Green Deal naar Blackout?  Met zijn allen op de bakfiets en koken op een romantisch houtvuurtje? Niet voor Forum voor Democratie. Wij geloven in innovatie én economische groei. Wij geloven in échte vooruitgang. Uiteraard gaan we tegen deze resolutie stemmen en zorgen dat het energievraagstuk snel op de agenda komt.