Enschedese Statenleden roeren zich om vliegveld

Op 26 oktober verscheen in de Tubantia het artikel: ‘Boeings moeten weg maar mogen niet weg’.

De plannen rond Twente Airport lijken wel op de Boeing 747’s van Lufthansa die daar geparkeerd staan! Ze kosten miljoenen, ze zijn verouderd voordat ze de landingsbaan raken en ze blijven allemaal aan de grond. De Enschedese Statenleden Frederik Tattersall van Forum voor Democratie en Arjan Hof (CU) eisen snel bestuurlijke regie op dit dossier.

Beide Statenleden vinden de huidige situatie jammer, maar vooral ook zorgelijk.
Er ligt een moderne en goed onderhouden baan van ruim 3 kilometer waarop vrijwel alle toestellen kunnen stijgen en landen. Het opstijgen kan (gemakkelijk zelfs!), maar het mag niet.

Reden genoeg voor Tattersall en Hof om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Daarbij willen de heren ook weten waar de verantwoordelijkheid ligt en welke partijen op de hoogte hadden moeten zijn van de geldende beperkingen. Het is buitengewoon zorgelijk.

Hof: ‘Er zijn hoge kosten gemaakt voor de opstelplaatsen (parkeerplekken voor langere tijd) en wat zijn de economische gevolgen? Hoe ziet de toekomst van Twente Airport eruit als er geen grote toestellen mogen opstijgen!?’
Tattersall: ‘Juist door de komst en stallingsmogelijkheden van die 747’s bleek een sluitende begroting realistisch, het is de vraag of met dit opstijgverbod überhaupt een sluitende begroting te realiseren is.’

 

Dit zijn de vragen van de Enschedese Statenleden:

  • Heeft het college kennisgenomen van de aangekaarte patstelling op Twente en acht zij het verdedigbaar dat er door een tussentijdse vergunningswijziging van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) de 6 Boeings 747 van Lufthansa niet mogen vertrekken?

 

  • Welke partijen behoren volgens ons college op de hoogte te zijn dat er op voorhand al bekend was dat vliegtuigen van deze omvang slechts mogen landen, maar niet opstijgen? In hoeverre wordt de exploitatie van dit gebied hierdoor belemmerd?

 

  • Is ons college zich bewust van, en zo ja welke latente claims er in de lucht hangen als de 747’s van Lufthansa daadwerkelijk niet meer de lucht in mogen?

 

  • Kan GS als grootaandeelhouder aangeven welke inmengende en/of controlerende rol zij wel of niet heeft bij besluitvormingen op Twente Airport aangaande grote financiële transacties en mogelijk daarmee samenhangende risico’s?

 

  • Welke consequenties kunnen wij nu trekken en is de toekomst van Twente Airport nu wel zeker? En daarmee bedoelen wij specifiek de werkgelegenheid en economische ontwikkelingen.

 

  • Hoever zijn de plannen gevorderd om Twente Airport te benutten als ‘parkeerstation’  voor vliegtuigen. Komt daar een realistische bussinescase voor?  En welke partijen moeten bij de besluitvorming worden betrokken? (Zie ook vraag 2)