Een pleidooi voor een daadkrachtige provincie


  • Daadkrachtig bestuur
  • Snel een noodpakket 
  • Duidelijkheid bieden
  • Het MKB ondersteunen


In tijden van corona zou het provinciebestuur duidelijkheid moeten bieden. Bestuurders moeten hun plannen bekend maken en deze met haast uitvoeren. Hoeveel geld komt er vrij? Wanneer wordt dit geld beschikbaar gesteld? Wat doet de provincie in deze tijden met belangrijke besluitvorming? Welke keuzes worden er gemaakt en waarom? Alles moet in het teken staan van duidelijkheid en daadkracht.

Het provinciebestuur verschaft welhaast het tegendeel. Op mijn vraag wanneer bekend wordt welke maatregelen er ingaan en wanneer, antwoordde de verantwoordelijke gedeputeerde dat dit over een maand bekend zal zijn. Een maand! Aan leningen voor ondernemers blijven absurde voorwaarden gesteld worden, een provinciale financiering is bijvoorbeeld alleen mogelijk voor ‘duurzame’ en ‘circulaire economische’ innovaties. Dat betekent dat een ondernemer met een goed idee dat bijdraagt aan snelle productie van mondkapjes nu geen lening krijgt, omdat zijn of haar bedrijf onvoldoende energiebesparend te werk zou gaan! Juist in deze tijd hebben we goede ideeën en productiecapaciteit nodig. 

Er is nog meer dat opvalt. Op 12 mei aanstaande stapt alweer de tweede gedeputeerde van 2020 op  en daarmee betoont het college van Noord-Holland zich in tijden van crisis niet bepaald gecommitteerd aan het oplossen van problemen. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft er een nieuwe baantjesjager bij; de gedeputeerde wordt daar burgemeester.  Het grote verloop in de Gedeputeerde Staten verslechtert de band met de Noord-Hollandse inwoners en resulteert in afkalvende kwaliteit van bestuur. Een college dat juist de mond vol heeft van méér betrokkenheid en meer participatie, verkwanselt het vertrouwen in haar eigen gremium. 

We bevinden ons momenteel in een unieke situatie. Die unieke situatie verdient een unieke aanpak. Ik wil een pleidooi houden voor een daadkrachtige provincie, een inspiratiebron voor alle andere provincies en besturen. Want als we willen dat iedereen in deze situatie verantwoordelijkheid neemt en vertrouwen heeft, dan zijn de bestuurlijke gremia de eerste die dit moeten tonen. Oftewel, lead by example. We willen weten waar de provincie naar toe gaat (de missie) en welke waarden zij centraal stelt.  De provincie moet nu dus daadkracht en lef tonen. Zij moet verzachtende maatregelen snel en tijdig nemen en al het andere uitstellen. Zij moet tonen dat zij in tijden van crisis een betrouwbare overheid is.