Economie

Onder invloed van het partijkartel is de overheid veel te groot geworden. Dit leidt tot een gezapig land van te veel afwachters, klagers, procesbegeleiders, risico-managers en kuddedieren. Er zijn teveel regeltjes voor van alles en nog wat, het belastingsysteem is nodeloos ingewikkeld, er worden jaarlijks honderden miljarden euro’s rondgepompt via de belastingdienst en dit kost iedereen veel geld en veel energie. De economische dynamiek dient structureel vergroot te worden. Succes moet weer lonen en de ondernemingsdrang van de Nederlandse bevolking moet weer gestimuleerd worden. Het bedrijfsleven - en vooral het MKB - is van essentieel belang voor de werkgelegenheid en de vitaliteit van de Nederlandse economie – en het MKB dient dan ook centraal te staan in het overheidsbeleid.

Een goed draaiende economie vereist dat iedereen kansen krijgt en dat kwaliteit loont. Belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en een overheid die partijdig is moeten worden tegengegaan. Spontaan samenspel zorgt voor dynamiek, innovatie en welvaart.

Wij willen:

  1. De economische dynamiek terug! Nederland moet het Silicon Valley worden van Europa (Bv. rondom Brainport Eindhoven).
  2. Hogere belastingvrije voet van €20.000 voor elke Nederlander. Dit heeft een onmiddellijk positief effect op het besteedbaar inkomen en is vooral gunstig voor de lage inkomens en voor AOW-ers. Deze maatregel jaagt onze economie (die door grove beleidsfouten van Rutte en Dijsselbloem structureel is beschadigd) ook meteen aan via hogere besteedbare inkomens voor iedereen. Bovendien vormt dit een stimulans voor het zoeken van werk vanuit een uitkering terwijl het de werkgevers geen extra geld kost en de Nederlandse concurrentiepositie niet schaadt.
  3. Grondige vereenvoudiging en versimpeling van het belasting-, toeslagen- en premiestelsel. Invoering van een versimpeld belastingregime. Grondig snijden in het veel te grote overheidsapparaat en in de tientallen miljarden aan subsidies die jaarlijks door de overheid worden uitgedeeld.
  4. Beschermen nationale bedrijven in vitale sectoren zoals: luchtvaart, water, energie en innovatie. Meer Nederlandse zeggenschap over KLM ten opzichte van AirFrance. Nutsbedrijven zoals NUON nu (goedkoop) terug kopen van buitenlandse investeerders zodat de energierekening voor ALLE Nederlanders meteen flink omlaag gaat en Nederlanders niet langer (via de energierekening) opdraaien voor winsten van buitenlandse investeerders.
  5. Substantieel hogere investeringen van de Nederlandse pensioenfondsen in de Nederlandse economie. Nu wordt slechts 4%,van onze € 1.500 miljard pensioenspaarpot in Nederland geïnvesteerd omdat laffe pensioenfondsmanagers de wereld-indices volgen met hun beleggingen (waarin NL slechts voor 4% meeweegt). Honderden miljarden - verplicht door ons allemaal bij elkaar gespaard - vliegen jaarlijks ons land uit. Deze waanzin moet stoppen! Als Nederland nu niet aantrekkelijk genoeg is als investeringsland dan gaan we dat snel verbeteren.
  6. Wegnemen van overbodige regulering die de bedrijvigheid en ondernemingslust remt.