Duurzaamheid & innovatie

Wij willen:

  1. Stimuleren onderzoek naar innovatieve technologie.
  2. Meehelpen opruimen van de ‘plastic soep’ in de oceanen, stimuleren hergebruik van plastic als grondstof, gebruik van statiegeld waar mogelijk.
  3. Forum voor Democratie wil op termijn een nieuwe luchthaven in zee aanleggen. Dit ontlast op termijn Schiphol, creëert extra werkgelegenheid en kan ook helpen bij het terugdringen van de geluidsoverlast rondom Schiphol en is goed voor de Nederlandse economie. In de tussentijd moet Schiphol verder kunnen groeien.
  4. Gelet op het verder groeien van het landelijk autobezit en de veranderende gebruiksbehoefte van de Nederlandse automobilist, is autobezit niet langer de voornaamste relevante factor voor belastingheffing. Verwacht wordt dat de nadruk steeds vaker verlegd zal worden naar het daadwerkelijk gebruik van motorvoertuigen. Het is van belang deze maatschappelijke verandering in overweging te nemen.
  5. Adequate compensatie van de slachtoffers van de gasboringen in Groningen zonder bureaucratische rompslomp.