Forum voor Democratie doet mee aan de verkiezingen in Dijk en Waard! Over minder dan twee maanden kunnen de inwoners van de nieuwe fusiegemeente eindelijk kiezen voor échte verandering. Voor inspraak, voor een open en vrije samenleving. FVD stelt namelijk als enige partij een fundamenteel andere visie tegenover die van de gevestigde kartelpartijen. Er valt tijdens de aankomende herindelingsverkiezingen op 24 november dus voor het eerst écht iets te kiezen.

Om onze doelen te verwezenlijken, hebben we een fantastische lijst samengesteld!

Met veel trots presenteert FVD vandaag daarom de top 3 van de kandidatenlijst voor de herindelingsverkiezingen van Dijk en Waard. Dit zijn de mensen die het FVD-geluid op gemeenteniveau gaan vertolken - alle klassieke FVD-thema’s, gebaseerd op de lokale behoeften van de inwoners van Heerhugowaard en Langedijk.

Carmen Bosscher

Carmen Bosscher (44 jaar)

“Ik sta voor zorg op maat, en wil helpen waar nodig”

Carmen is al jaren werkzaam als zorgverleenster. Ze is gespecialiseerd in hulpverlening op het gebied van autisme. Ze vindt goed politiek leiderschap van groot belang, en gelooft dat transparantie daarvoor heel belangrijk is. Als moeder van drie kinderen wil ze zich inzetten voor de jeugd in de gemeente, met name op het gebied van criminaliteitsbestrijding. “Momenteel wordt er te veel gericht op symptoombestrijding, waar juist verbinding ontzettend belangrijk is. Ik sta voor zorg op maat, en wil helpen waar nodig."

Thomas Groot

Thomas Groot (18 jaar)

“Deze waanzin moet stoppen: daarvoor wil ik me inzetten”

Thomas is met zijn 18 jaar een frisse wind in de gemeentepolitiek. Hij is student Geschiedenis en kijkt ernaar uit om met zijn jeugdig perspectief gehoor te geven aan de échte problematiek onder jongeren in Dijk en Waard. Dan heeft hij het onder meer over het realiseren van woningen voor starters, het tegengaan van linkse indoctrinatie op scholen, en het coronabeleid dat vooral jongeren raakt: “al meer dan 1,5 jaar worden jongeren belemmerd in hun sociale leven, waardoor ze vaak enorme mentale schade hebben opgelopen. Deze waanzin moet stoppen: daarvoor wil ik me inzetten.”

Dennis Koopman

Dennis Koopman (42 jaar)

“De toekomst ligt bij ons en we zullen samen werken aan vrijheid”

De 42 jarige Dennis is datacoordinator. Hij houdt er een actief leven op na en is werkzaam als kliminstructeur en skateboardinstructeur. In de gemeente Dijk en Waard wil hij de focus leggen op starters. Zo gaat hij zich er hard voor maken dat starterswoningen ook daadwerkelijk aan starters toekomen in de gemeente. Daarnaast is corona een belangrijk thema voor hem: “de toekomst ligt bij ons en we zullen samen werken aan vrijheid.”

BEDANKT VOOR

UW STEM!

WIJ GAAN AAN DE SLAG.

Wat FVD wil in Dijk en Waard

  • Fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk terugdraaien
  • Invoering van een lokaal referendum om de democratie te herstellen
  • Afschaffing van de buitenproportionele coronamaatregelen, samenleving weer vrij: geen ‘testsamenleving’, geen prikbussen en geen inzet BOA’s om de discriminerende QR-code te handhaven
  • Veiligheid waarborgen: nooit op verzoek van de landelijke politiek een AZC openen
  • Woningen blijvend voorzien van betrouwbare, betaalbare energie, door ze niet gedwongen van het gas te halen
  • Beschikbare ruimte in de gemeente ten goede laten komen aan de huidige bewoners van Heerhugowaard en Langedijk - niet aan windmolenparken en zonneweides
Verkiezingsprogramma

Bekijk het hele FVD-verkiezingsprogramma

Download het hele programma in PDF of lees het hierboven per standpunt.