NIEUWS: Deelname FVD aan coalitie heeft profijt: opwekking van kernenergie in Brabant is welkom!

Nieuws: De provincie heeft de kennisinstelling TNO de opdracht gegeven om te onderzoeken welke rol kernenergie kan spelen in Noord-Brabant. TNO zal daarbij, in samenwerking met de Nuclear Research & Consultancy Group (NRG), kijken naar de kritische factoren voor de introductie van conventionele reactoren en nieuwe kernreactoren, zoals concepten die thorium en gesmolten zout toepassen. Het onderzoek zal in januari 2021 gereed zijn, zodat Provinciale Staten in het voorjaar een koers voor de provincie kunnen bepalen ten aanzien van kernenergie.

Deelname FVD aan coalitie heeft profijt

“De opwekking van kernenergie is welkom,” aldus FVD-gedeputeerde Eric de Bie (Energie). “Kernenergie kan Nederland minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen en biedt veel leveringszekerheid, en onafhankelijkheid van zon en wind.”