De falende energietransitie

De PvdA Drenthe heeft op 4 mei 2020 vragen ingediend. Onze sociaaldemocratische vrienden maken zich namelijk opeens druk over de teruglever-onmogelijkheden van energie opgewekt via zonnepanelen bij particulieren.[1] Goh! Wat een verfrissend inzicht.

Op 7 mei 2019 hebben onze JW Drukker en Hendrikus Velzing van de Statenfractie FVD Drenthe al een werkbezoek gehad bij Enexis die heel stellig was: wat er op dit moment wordt gebouwd en gepland, qua windturbines en zonneweides enerzijds en particuliere initaitieven anderzijds, kan niet worden aangesloten op het electriciteitsnet. Dat gaat jaren tot tientallen jaren duren en tientallen of honderden miljoenen euro’s kosten. Daar houdt niemand rekening mee!

In mei 2019 hebben wij dit al gepubliceerd via onze Enexis-nota en op 9 oktober 2019 tevens in Provinciale Statenvergadering waar de RES behandeld werd. Uiteraard was Forum voor Democratie fel gekant tegen deze onrealistische en landschapvervuilende RES. De PvdA Drenthe vond het een mooi idee…. Nu, dus maanden later haalt de realiteit ze alweer in.  PvdA Drenthe heeft inmiddels zelf ook schriftelijke vragen ingediend. Forum voor Democratie Drenthe heeft het antwoord van GS afgewacht.

GS geeft aan dat er nog heel wat moet gebeuren om de elektriciteitsnetten geschikt te maken. Echter is GS van mening dat dit buiten de rol van provinciaal bestuur valt. Het wordt tijd dat GS, in navolging van PvdA Drenthe, wakker wordt en zich realiseert dat ze op deze manier verantwoordelijkheid ontloopt voor deze falende energietransitie.