De provincie Drenthe onderkent wel dat er krimp optreedt, maar  is onduidelijkheid over het te voeren beleid. FVD wil daadkracht, dynamiek en durf terugbrengen, het krimp vraagstuk onder ogen zien en werken aan nieuw lange termijn perspectief op wonen in een leefbaar en aantrekkelijk Drenthe. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Het onderkennen van krimpscenario’s en daar daadkrachtig lange termijn perspectief tegenover plaatsen
  • Leefbaarheid en voorzieningen in kleine dorpskernen en krimpregio’s behouden
  • Concrete doelen, prestaties en afrekenen op resultaten op het gebied van woningbouw
  • Een duidelijke plan van aanpak voor krimp en groeigebieden.