Forum voor Democratie is voor goed milieu maar tegen de miljarden verslindende Klimaatwet waarmee de politiek op ondoordachte wijze een onbetaalbare energietransitie wil gaan realiseren die geen enkel meetbaar effect heeft op het klimaat. De Klimaatwet kan nu alleen nog gestopt worden via de nieuwe Eerste Kamer. In Drenthe werken we vanuit de provincie niet mee aan windmolenparken en zonneweiden die een enorm beslag leggen op de openbare ruimte, het Drentse landschap ontsieren en overlast veroorzaken. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden die een enorm beslag leggen op de openbare ruimte, het markante Drentse landschap ontsieren en overlast veroorzaken.
  • Dat de provincie stopt om zich met de energietransitie bezig te houden en zich gaat concentreren op haar kerntaken.