Cultuurbeleid

Op dit moment subsidieert de Nederlandse overheid segregatie-bevorderende, weg-met-ons projecten; terwijl we datgene waar we trots op mogen zijn, het mooiste en het beste dat het Westen heeft voortgebracht, onderschoffelen.

Dat moet veranderen. We moeten muziek en kunst, cultuur en kennis veel meer onderwijzen op scholen en uitdragen in de media; en het gedachtengoed van filosofen als Erasmus en Spinoza ontsluiten voor een breder publiek, bijvoorbeeld via educatieve documentaires.

De afgelopen decennia is gepoogd de Nederlander van zijn geschiedenis te vervreemden en van zijn cultuur los te snijden. Dit moet niet alleen stoppen, het moet worden teruggedraaid. Voor effectief cultuurbeleid hoeft niet meer geld te worden uitgegeven; het huidige budget moet anders en beter worden besteed.

Wij willen:

  1. Al die mooie dingen die het Westen heeft voortgebracht weer onderwijzen, uitdragen en promoten.
  2. Stoppen met het subsidiëren van segregatie.
  3. Stimuleren investeringen bedrijfsleven in Nederlandse film, kunst. Ook meer Nederlandse cultuur op de NPO
  4. In het algemeen: weer van ons land gaan houden en trots zijn op onze gedeelde geschiedenis en toekomst!