Chilion Snoek verlaat FVD-fractie

Chilion Snoek heeft per 1 mei zijn lidmaatschap van FVD opgezegd. Met deze stap verlaat hij de FVD-fractie in de Provinciale Staten van Overijssel. Wij respecteren zijn besluit en wensen hem veel succes als eenmansfractie.


Snoek, die vaker op deze stap zinspeelde, voert nu als reden voor zijn vertrek het antisemitisch gedachtengoed aan van leden van de jongerenbeweging. Wij betreuren met hem dat de apps uit 2017 die daarop wijzen, blijk geven van antisemitisme onder leden van JFVD. Wij vinden dat onaanvaardbaar en wij verwachten strenge maatregelen van het bestuur aansluitend op het ingestelde onderzoek. Bijzonder dat Snoek de uitkomst van het onderzoek en de maatregelen niet heeft afgewacht.


Naast succes wensen we Snoek ook veel daadkracht toe. Als Statenlid is hij nog altijd niet aan zijn maidenspeech toegekomen.