Vanwege het coronavirus komt de Tweede Kamer in principe nog maar een keer per week bijeen. Dat steunen wij. In het landsbelang heeft het bestrijden van het coronavirus nu de allerhoogste prioriteit. Intussen neemt het kabinet echter ook allerlei andere besluiten. Omdat de Tweede Kamer alleen over het coronavirus vergadert, vindt er geen democratische controle op deze besluiten plaats. FVD maakt zich hier zorgen over. Wij hebben het kabinet opgeroepen om alle verdere besluitvorming te pauzeren totdat de Tweede Kamer weer als gebruikelijk bijeenkomt. Maar dat is vooralsnog niet gelukt. Wij houden alle kabinetsbesluiten die niet over corona gaan - van nieuwer tot ouder - bij op deze pagina: