Belastingen

Wanneer over belastingmoraal wordt gesproken is dat meestal in negatieve zin. Dan gaat het over bedrijven of mensen die proberen belastingen te ontwijken. Natuurlijk moet iedereen zich aan de wet houden. Maar het eerste gebod van de belastingen is volgens Forum voor Democratie gericht tot de overheid: In een democratie heeft de overheid de plicht om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden.

Het is lang geleden dat een Nederlandse regering, in welke politieke samenstelling dan ook, deze plicht serieus heeft genomen. De inkomsten van de staat groeien jaar in, jaar uit. Daar moet een einde aan komen. Het te grote beslag van de overheid op de economie maakt burgers tot onderdanen. Bovendien geldt: de enige manier om de overheid kleiner te maken is door de belastingen te verlagen.

Daarbij kan het belastingstelsel ook veel simpeler. Dit heeft als voordeel dat iedereen weet waar hij aan toe is en de economische dynamiek toeneemt. Bovendien leidt een simpeler stelsel met twee tariefgroepen (20% en 35%) tot veel lagere uitvoeringskosten bij de belastingdienst en kan er door de hoge belastingvrije voet van € 20.000 een einde gemaakt worden aan het zinloos rondpompen van geld door de belastingdienst via de veelheid aan toeslagen.

Wij willen:

  1. Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
  2. Belastingvrije voet van €20.000 euro voor iedereen.
  3. Invoeren tweetaks van 20 procent / 35 procent.
  4. Handhaving Hypotheek Rente Aftrek (HRA) totdat lagere belastingtarieven zijn ingevoerd.
  5. Afschaffing kinderbijslag na tweede kind.
  6. Afschaffing schenk- en erfbelasting (hierover is al belasting betaald).
  7. Stoppen met rondpompen van geld (toeslagen) via de belastingdienst.