Wouter Ravenshorst

Wouter Ravenshorst (28 jaar)

"Een ieder verdient een eigen plek, een plek die hij een thuis mag noemen"

Wouter werkt als acceptant bij een financieel intermediair. Hierin ziet hij voornamelijk de problematiek binnen de leencultuur van Nederland. Om die reden wil hij zich inzetten tegen de groeiende schuldenproblematiek in Almelo. Hij wil zich tevens inzetten voor een vrije en eerlijke woningmarkt voor starters met koopwoningen, maar wil zich tegelijkertijd ook hard maken voor een betere toegang tot de sociale huurwoningen en seniorencomplexen. Ondernemers dienen daarnaast weer te kunnen ondernemen zonder restricties of aanvullende eisen van de falende coronamaatregelen.

NOG

TOT DE VERKIEZINGEN

Wat FVD wil in Almelo

  • Trots voor de regio uitdragen door geen politiek beladen vlaggen op te hangen in de publieke ruimte, maar de gemeentelijke, provinciale of nationale vlag
  • Het Almelo-Nordhorn kanaal bevaarbaar maken met oog op behoud van de natuur
  • Macht terug naar de burger: bindende referenda en gekozen burgemeester
  • Nooit meer vrijheidsbeperkende maatregelen en QR
  • Veiligheid waarborgen: politie op straat en stations, sluit het AZC
  • Lagere energierekening; niet van het gas af
Verkiezingsprogramma

Bekijk het hele FVD-verkiezingsprogramma

Download het hele programma in PDF of lees het hierboven per standpunt.