Alleen met transparantie weten we wat er in onze Brabantse polders gepland wordt

Geacht College,

Naar aanleiding van de berichtgeving d.d. 19 augustus jl. van resinbeeld.nl ‘Ministerie schermt kaarten af‘ hebben wij als fractie een aantal vragen. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft naar verluidt de toegang afgesloten tot kaarten die inzicht moeten geven in de plannen m.b.t. windturbines en zonnevelden. Ook de kaarten die betrekking hebben op Brabantse plannen vallen hieronder. 

Voor een optimale informatievoorziening zijn kaarten die het ministerie tot op heden heeft verstrekt onontbeerlijk. Bovendien ondersteunen de kaarten de RES-documenten en geven door de hoge mate van nauwkeurigheid een goed beeld van de plannen. 

Daar lokale overheden evenals de Provincie veel waarde zeggen te hechten aan transparantie én de informatievoorziening en nauwkeurigheid in gedrang dreigen te komen is het o.i. van belang navraag bij het ministerie te doen. 

  1. Is GS bekend met bovenstaande berichtgeving aangaande de kaarten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat?
  2. Ziet GS net als FVD dat de kaarten die op de site van het ministerie tot op heden toegankelijk waren de informatievoorziening m.b.t. de voorgenomen plannen ten goede komen? 
  3. Is GS net als FVD van mening dat de voorgenomen transparantie binnen de klimaattransitie door het handelen van het ministerie in het gedrang dreigt te komen? 
  4. Bent u voornemens met het betreffende ministerie in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Forum voor Democratie,

 

Frank Duijs, Statenlid